Procedura pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu CES

Procedură pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu CES

Procedura pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu CESPROCEDURA cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere, deficiente de auz si tulburari de neurodezvoltare care sustin examenele nationale: evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de bacalaureat – sesiunea 2021

1. DISPOZITII GENERALE

Art. 1. (1) Prezenta procedura este elaborata in baza prevederilor art. 3, lit. j) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare vizand respectarea principiului egalitatii de sanse, art. 31 din Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a Vill-a, in anul scolar 2010 – 2011, aprobata prin Ordinul MECTS nr. 4801/31.08.2010, valabila pentru evaluarea nationala a absolventilor clasei a VIII-a 2021, conform prevederilor OMEN nr. 5.455/31.08.2020 si ale art. 91 din Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat-2011, aprobata prin Ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, valabil4 pentru examenul de bacalaureat national — 2021, conform prevederilor OMEN nr. 5.453/31.08.2020.

(2) Prevederile prezentei proceduri completeaza prevederile generale ale Metodologiei de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIll-a, in anul scolar 2010 – 2011, prevazuta in Anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 4801/31.08.2010, ale OMEN nr. 5.455/31.08.2020 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2020-2021, respectiv ale Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat-2011, prevazuta in Anexa 2 la OMECTS nr. 4799/2010 si ale OMEN nr. 5.453/31.08.2020 privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat – 2021, precum si prevederile tuturor instructiunilor/procedurilor elaborate de Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale, respectiv de Comisia Nationala de Bacalaureat pentru sesiunile de examen din anul 2021.

Art. 2. (1) Scopul specific al procedurii este a pune la dispozitia comisiilor responsabile un cadru procedural unitar pentru asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere, deficiente de auz si tulburari de neurodezvoltare.

CLICK PE IMAGINI PENTRU A DESCĂRCA DOCUMENTUL ÎN FORMAT PDF.

Procedura pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu CES

Procedura pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu CES

Procedura pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu CES

Procedura pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu CES

Procedura pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu CES

Procedura pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu CES

Procedura pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu CES

Procedura pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu CES

Procedura pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu CES