Grădinița Sf. Mateiaș Brâncoveanu
Grădiniță – Preșcolar
Grădinița “Sf. Mateiaș Brâncoveanu”

Educaţia timpurie (0 – 6 ani) este formată din nivelul antepreşcolar (0 – 3 ani) şi învăţământul preşcolar (3 – 6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa ​mijlocie şi grupa mare. Educația timpurie antepreșcolară se poate desfășura în creșe, grădinițe și în centre de zi, de stat sau private, după același conținut educativ și după aceleași standarde naționale.

Copiii sunt organizați pe grupe de vârstă omogene, dar nu este exclusă constituirea unor grupe eterogene. Învățământul preșcolar se desfășoară în grădinițe sau în școli (de stat sau private), care au ca secție grupe de învățământ preșcolar, după același curriculum și respectând aceleași standarde naționale.

Oferta pentru anul scolar 2020-2021:

◉ 4 grupe -100 locuri
◉ 4 grupe – program prelungit

Ministerul Educației și Cercetării a stabilit, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, derularea succesivă a următoarelor etape (la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ):

– reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar 2020-2021;
– înscrierea copiilor care nu au frecventat până acum acest tip de învățământ.

Reînscrierile se vor desfășura în perioada 25 mai – 5 iunie.

Înscrierile se vor desfășura în două etape: 8 iunie – 3 iulie și 20 iulie – 10 august.

Notă: În interiorul acestor etape, care implică și activități ce vizează strict unitățile de învățământ, colectarea/preluarea cererilor de înscriere din partea părinților este prevăzută în perioadele 8 – 26 iunie, respectiv 20 – 31 iulie.

Cazurile care nu au fost clarificate în cele două etape de înscrieri se pot rezolva în perioada 11 – 31 august.