Inspectoratul Școlar Județean Brașov a aprobat oferta educațională pentru clasa a IX-a pentru anul școlar 2021-2022

În ședința din data de 18.12.2020, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Brașov a aprobat Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, care cuprinde și oferta educațională pentru clasa a IX-a a liceelor și școlilor profesionale din județul Brașov.

La baza fundamentării cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat au stat:
– Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5599 din 21.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021 – 2022;
– Propunerile conducerilor unităților școlare privind oferta educațională pentru anul școlar 2021-2022;
– Datele analitice și statistice din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România;
– Propunerile și aprobarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional și tehnic ale Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social.

În oferta educațională pentru clasa a IX-a liceu zi sunt propuse pentru anul școlar 2021-2022 112 clase cu 3.136 de locuri în cele 40 de unități școlare liceale față de 111 clase cu 3.108 locuri realizate în anul școlar 2020-2021.

La fundamentarea acestei cifre s-a lua în considerare, pe de-o parte, numărul de elevi înscriși în clasa a VIII-a în anul școlar 2020-2021, cu 518 mai mic față de anul anterior, iar pe de altă parte, faptul că în anul școlar precedent, un număr de 599 de absolvenți de clasa a VIII-a, participanți la Evaluarea Națională, care au optat și pentru clasa a IX-a de liceu zi în prima etapă a admiterii, au putut fi distribuiți în clasa a IX-a în cea de-a doua etapă în învățământul liceal, profesional și dual.

Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile legislației specifice educației, în proiectul planului de școlarizare pentru anul următor sunt prevăzute locuri la clasa a IX-a (învățământ liceal, profesional și dual) pentru a cuprinde toți absolvenții clase a VIII-a.

Luând în considerare cifrele demografice și cele ale migrației populației, Inspectoratul Școlar Județean Brașov a propus în fiecare an un număr mai mare (cu 200 până la 350) de locuri astfel încât fiecare absolvent de clasa a VIII-a care optează pentru un loc în clasa a IX-a în județul nostru să își găsească un loc la una din formele de învățământ.

Conducerile a 12 unități școlare liceale din județul Brașov au solicitat, pentru anul școlar 2021-2022, suplimentarea cu câte o clasă a IX-a de liceu față de anul școlar curent, solicitări respinse de Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar județean Brașov având în vedere cele prezentate mai sus.

Afirmațiile apărută în spațiul public conform cărora ”La Brașov, dispar 11 clase de liceu” sau că ”efectele pe care ar putea să le aibă noua ,,revizuire“ a numărului de locuri în licee ar putea fi faptul că sunt copii care riscă să rămână în afara sistemului educațional” sunt false și nefondate.

Inspectoratul Școlar Județean Brașov