Comunicat de presă: Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 debutează în 17 martie

Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 debutează în 17 martie. Părinții vor putea completa și valida cererile de înscriere în perioada 29 martie – 28 aprilie Ministerul Educației a publicat la finalul săptămânii trecute: Ordinul, Metodologia, Calendarul și Anexele referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022.

Activitățile vor debuta în 17 martie prin publicarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, va începe pe 29 martie și se va încheia în 28 aprilie.

O noutate în acest an o reprezintă evaluarea dezvoltării copiilor și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar a celor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, pentru cei care au frecventat grupa mare din învățământul preșcolar, activitate care, în acest an intră în responsabilitatea grădiniței la care aceștia au fost înscriși. Pentru cei care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate, evaluarea va fi făcută în instituții de învățământ după o programare care va fi publicată în data de 18 martie.

Părinții/tutorii legali ai copiilor vor putea depune cererile de înscriere, online sau la secretariatul unității școlare la care doresc înscrierea, indiferent dacă aceasta este de circumscripție sau nu. În prima fază a admiterii vor fi înmatriculați copiii ai căror părinți/tutori legali au domiciliul în circumscripție, după care, în cea de-a doua fază a admiterii, în limita locurilor disponibile, vor fi înmatriculați copiii ai căror părinți/tutori legali au domiciliul în afara circumscripției, prin aplicarea criteriilor generale prevăzute de metodologie și a celor specifice elaborate de unitatea școlară. Copiii care nu vor fi înmatriculați în faza a doua din lipsă de locuri se vor putea întoarce, în faza a treia, la unitățile școlare de circumscripție.

În județul Brașov sunt prevăzute 5.344 de locuri la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022 (3.284 de locuri în mediul urban și 2.060 în mediul rural), număr suficient pentru cuprinderea tuturor copiilor de vârstă școlară în învățământul primar.

O altă noutate o reprezintă introducerea alternativelor educaționale pentru care au fost prevăzute: 23 de locuri pentru alternativa Montessori, 44 de locuri pentru alternativa Step by step și 22 de locuri pentru Waldorf, pentru aceasta din urmă existând ofertă și în anii precedenți. Unitățile școlare particulare cu nivelul primar autorizat au scos pentru admitere 89 de locuri.

Pentru învățământul în limbile minorităților naționale au fost prevăzute: 298 de locuri la limba germană și 252 de locuri la limba maghiară. În conformitate cu art. I, alineatul (2), litera c) din Legea nr. 185/2020 pentru modificarea Legii Educației, în învățământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22. În cazuri excepționale, bine fundamentate, Consiliul de administrație al inspectoratului școlar poate aproba suplimentarea locurilor pe clasă. De asemenea, în funcție de dinamica cererilor de înscriere, Consiliul de administrație al inspectoratului școlar poate dispune redistribuirea locurilor la nivelul localităților sau al județului pentru a putea asigura înscrierea tuturor copiilor în unitățile școlare de
circumscripție.

Oferta educațională completă pentru clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022, pentru fiecare unitate școlară, precum și informațiile privind înscrierea în învățământul primar sunt publicate pe site-ul de web al Inspectoratului Școlar Județean Brașov (sau pe site-ul nostru, aici), la secțiunea dedicată.