Calendarul Admiterii – Profil Pedagogic 2021

Calendarul Admiterii – Profil Pedagogic 2021

7 – 14 iunie – Înscrierea
Candidații depun fișele de aptitudini completate de către școala de proveniență cu mediile generale la:
– Limba română;
– Muzică;
– Desen;
– Sport.

Media la purtare – 10.
Media generală gimnaziu – Minim 6.

15 – 18 iunie – Echivalarea probelor de aptitudini
18 iunie – Afișarea rezultatelor.