Liceul Teologic Ortodox Sfântul Constantin Brâncoveanu
Istoric liceu
De la școală generală la liceu

Şcoala Generală Nr. 5 a intrat in funcţiune în anul 1965 ca şcoală cu clasele I-VIII , într-o clădire cu 16 săli de clasă, 3 laboratoare , atelier de întreţinere,bibliotecă, 3 cabinete. Ulterior, în 1980, a fost dată în folosinţă şi sala de sport.

În prezent activitatea şcolară se desfăşoară într-un singur schimb între orele 8-15.
Şcoala dispune de laboratoare de fizică, chimie şi biologie , cabinete de religie şi calculatoare,ultimul dotat cu reţea de calculatoare şi sistemul AeL, cabinet fonetic, cabinet de asistenţă psiho-pedagogică.
Sala de sport a fost renovată în două rânduri , oferind în prezent condiţii bune de desfăşurare a activităţilor sportive.

Familiile elevilor care frecventează cursurile scolii noastre sunt din punct de vedere material de nivel mediu, în proporţie de 60%. Părinţii sunt angajaţi în sectorul de stat în proporţie de 45%, restul fiind angajaţi ai societăţilor comerciale private sau plecaţi la muncă în străinătate. Peste 25% din părinţi sunt şomeri sau populaţie neocupată.

Atitudinea familiilor elevilor scolii faţă de şcoală este în ansamblu pozitivă. S-a realizat un autentic parteneriat părinţi – şcoală, favorabil unei pregătiri de calitate. Acesta este fundamentul rezultatelor deosebite obţinute în ultima perioadă.

Liceul Teologic Ortodox Sfântul Constantin BrâncoveanuSeminarul Teologic Ortodox “Sf. C-tin Brâncoveanu”, a apărut in peisajul făgărăşean ca secţie teologică pe lângă Colegiul Naţional ”Doamna Stanca” în anul 1996, mai inainte funcţionând o clasă de cântăreţi bisericeşti, începând cu anul 1993.

De-a lungul anilor s-a dezvoltat pe verticală cu câte o singură clasă pe nivel. Prima promoţie a absolvit în anul 2001.

Seminarul Teologic Ortodox “Sf. C-tin Brâncoveanu este o şcoală cu dublă subordonare: Ministerul Educaţiei Cecetării si Tineretului şi Arhiepiscopia Sibiului.
Aici au absolvit până în prezent şapte promoţii cu rezultate remarcabile la examenul de bacalaureat (cu promovabilitate de 98%) şi cu peste 90% din absolvenţi fiind admişi la învăţământul superior teologic şi laic.

Multi elevi au obtinut performante deosebite, la concursurile scolare, olimpiada nationala de Religie si alte concursuri interjudetene si locale atat la disciplinele teologice, dar si la cele laice.

Şcoala dispune de 5 săli de clasă, dotate cu mobilier, laborator de informatică, capelă proprie pentru programul religios zilnic şi practica elevilor, bibliotecă dotată cu aproximativ 3000 de volume, volume atât din domeniul teologic cât şi laic.