Comisii permanente
Comisii, consilii, structură

◉ Consiliu de administratie
prof. Moldovan Cosmin – director, presedinte al CA
prof. Anghel Codrina- director adjunct
înv. Comici Denisa
prof. Rohan Eugenia
prof. Bica Gheorghe
prof. Matic Ioan
prof. Mija Lucian – reprezentant primar
pr. Precup Adrian – reprezentant Consiliu Local
prof. Chirlioiu Georgeta – reprezentant Consiliu Local
prof. Nicușan Diana – reprezentant Consiliu Local
Preot Stan Vasile – reprezentant al Mitropoliei Ardealului
Tincu Felicia – reprezentant parinti
Croitoru Elena – reprezentant părinți
Bîrsan Lavinia – reprezentant CE
Chirmos Alexandra – lider de sindicat

◉ Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității

Responsabil: prof. Dobrea Angela
Membrii: Petcu Iulia, Ioana Tataru, Cîrtoroșan Angela

◉ Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică, mobilitate perfectionare si formare continua a cadrelor didactice
Responsabil: prof. Chirmos Alexandra
Membrii: Andra Aldea, responsabilii de comisii metodice

◉ Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență, igiena si educatie rutiera
Responsabil: prof. Bica Gheorghe și prof. Negrilă Daniela
Membrii: educatoare, invatatoare, diriginti

◉ Comisia pentru controlul managerial intern
Responsabil: prof. Anghel Codrina
Membrii: Hulubeanu Ioana, Negrilă Daniela, Dull Zsuzsa, Paler Livia, Zară Liliana, Boamfă Sorina

◉ Consiliul pentru curriculum
Responsabil: prof. Moldovan Cosmin
Membrii: responsabilii comisiilor metodice

◉ Comisia pentru prevenirea și elimirarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
Responsabil: prof. Hulubeanu Ioana
Membrii: prof. Negrilă Daniela, prof. Bica Gheorghe, prof. Petcu Iulia, Comici Denisa

◉ Comisia pentru verificarea completării documentelor școlare, notarea ritmică și urmărirea frecvenței elevilor
Responsabil: prof. Deceanu Silvia
Membrii: Butum Geanina, Ghircoiaș Cristina, Hetrea Monica, Brudea Florina

◉ Comisia pentru acordarea burselor școlare
Responsabil: prof. Butum Geanina
Membrii: prof. Chirmoș Alexandra și Petcu Iulia

◉ Comisia pentru inventariere si casare
Responsabil: prof. Moldovan Cosmin
Membrii: Anghel Codrina, Mesaros Mariana, Cișmașiu Doru, Rohan Eugenia, Laura Bîță, Sburlescu Maria, Boamfă Sorina, Negrilă Daniela, Ghircoiaș Cristina

◉ Comisia de achiziții publice și recepție
Responsabil: prof. Anghel Codrina
Membrii: Sburlescu Maria, Boamfă Sorina, Negrilă Daniela, Cișmașiu Doru, Mesaros Mariana

◉ Comisia ”Cornul și laptele”
Responsabil: Simu Veronica
Membrii: învățătoarele și diriginții claselor de gimnaziu

◉ Comisia O.S.P
Responsabil: Hulubeanu Ioana
Membrii: Șandru Luciana, Negrilă Daniela, Copăcianu Sanda

◉ Comisia pentru elaborarea orarului, schemelor orare și a serviciului pe școală
Responsabil: Dobrea Angela
Membrii: Cîrțoroșan Angela, Golașu Daniela, Rohan Eugenia

◉ Comisia pentru monitorizarea acțiunilor comunitare și voluntariat
Responsabil: Dobrea Angela
Membrii: educatori, învățători și diriginți

◉ Comisia recensământul populației școlare
Responsabil: prof. Rohan Eugenia
Membrii: Educatoarele și învățătoarele

◉ Comisia pentru reizuirea PDI, ROI, ROF
Responsabil: prof. Șandru Luciana
Membrii: Deceanu Silvia, Felicia Tincu, reprezentant al elevilor, reprezentant al părinților, Chirmoș Alexandra (reprezentant al organizației sindicale).

◉ Comisia privind protecția datelor cu caracter personal
Responsabil : Comici Denisa

◉ Comisia pentru colectarea selectivă a deșeurilor
Responsabil: Brudea Florina
Membrii: educatoarele, învățătoarele, diriginții

◉ Comisia Covid 19
Responsabil: Golasu Daniela, Anghel Codrina
Membrii: educatoarele, învățătoarele, diriginții, asistent medical

◉ Comisia de admitere si inscriere la liceu
Responsbil: Moldovan Cosmin
Membrii: Anghel Codrina, dirigintii claselor a VIII-a si a XII-a