C.E.A.C.
Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii

Coordonatorul CEAC are următoarele atributii:

1. Coordonează îndeplinirea hotărârilor comisiei;
2. Reprezintă CEAC în raporturile cu conducerea unității, I.S.J.Brasov, Ministerul Educatiei si Cercetării și Tineretului, ARACIP, cu celelalte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice din tară si din străinătate, cu orice instituție, organism etc interesat de domeniul de activitate al comisiei cu respectarea prevederilor legale în acest sens;
3. Stabileste sarcinile membrilor comisiei
4. Informează periodic Consiliul de Administratie asupra activitătii comisiei, precum si comisia asupra deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la calitate;
5. Promovează în Consiliul de Administratie hotărârile comisiei;
6. Informează conducerea unitătii, I.S.J.Brasov, Ministerul Educatiei si Cercetării, ARACIP privind monitorizările efectuate la nivelul unitătii de învătământ preuniversitar, pe baza standardelor, standardelor de referintă, precum si a standardelor proprii, specifice unitătii de învătământ preuniversitar respective si propune măsuri de ameliorare;
7. Aprobă evaluarea anuală a performanțelor profesionale ale personalului din cadrul comisiei, propunând modificările legale;
8. Asigură armonizarea politicii calitătii în strategia generală;

Membrii comisiei CEAC din anul scolar 2019-2020 sunt:

◉ Cartorosan Angela – responsabil CEAC
◉ Petcu Iulia-membru CEAC
◉ Stan Adriana-membru CEAC
◉ Croitoru Diana-membru CEAC
◉ Precup Adrian- reprezentant Consiliul local
◉ Nicusan Diana- reprezentant parinti
◉ Malene Gheorghe- reprezentant sindicat

Atributiile membrilor Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitătii.

Fiecare membru al Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitătii îsi desfăsoară activitatea conform atribuțiilor din fisa postului, având următoarele responsabilități:
1. Elaborează politici si proceduri pentru fiecare domeniu al activitătii din Liceul Teologic Ortodox ” Sfântul Constantin Brâncoveanu”, Făgăras.
2. Îndrumă celelalte cadre didactice, coordonatori de comisii de lucru, pentru elaborarea unor proceduri specifice.
3. Revizuieste si optimizează politicile si procedurile elaborate;
4. Elaborează fise si instrumente de autoevaluare;
5. Reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calitătii;
6. Întocmește rapoarte si note de constatare si propune măsuri corective si preventive;
7. Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;
8. Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare;

Documente comisie

◉ Organigrama 2018-2019 – Click aici pentru a descărca documentul – Format PDF

◉ RAEI 2017-2018 – Click aici pentru a descărca documentul – Format PDF
◉ RAEI 2016-2017 – Click aici pentru a descărca documentul – Format PDF
◉ RAEI 2015-2016 – Click aici pentru a descărca documentul – Format PDF