Atestat
Examenul de certificare a competentelor

Notă de deschidere: Pentru a afla mai multe despre examenul de certificare a competentelor profesionale (Atestat) consultati documentele atasate.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021, în liceele vocaționale, se desfășoară în conformitate cu noua noua metodologie de organizare şi desfăşurare.

◉ Reguli de întocmire a lucrării.
Lucrarea este structurată pe capitole şi include următoarele elemente obligatorii:

a. Copertă
b. Pagina de titlu
c. Prefaţă
d. Introducere
e. Capitole
f. Concluzii
g. Bibliografie
h. Curriculum Vitaev
i. Declaraţiev
j. Cuprins

La redactare se va folosi editorul Microsoft WORD, cu caractere româneşti (cu diacritice). Se va utiliza doar fontul Times New Roman, cu caractere de 14 pentru titluri şi 12 pentru text, cu spaţiere de 1,5 între rânduri.

◉ CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA REGULILE – FORMAT PDF

◉ Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificarea calificării absolvenților învăţământului liceal, filiera vocaţională

Prezenta metodologie cuprinde normele de organizare şi desfăşurare aexamenuluide certificarea calificării absolvenților învăţământului liceal, filiera vocaţională, numit în continuare examen de certificare, pentru profilurile: artistic, pedagogic, teologic și sportiv.

–Absolvirea învăţământului liceal, filiera vocaţională, are douăcomponente:
a)examenul de bacalaureat, a cărui promovare dă dreptul la obţinerea diplomei de bacalaureat;
b)examenul de certificarea calificării, a cărui promovare dă dreptul la obţinerea certificatului de calificare, nivelul 4, însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului, în format Europass.

◉ CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA METODOLOGIA – FORMAT PDF